Sociaal verslag

Betrokkenheid en verbinding zijn in 2015 de kernwoorden geweest waarmee AVROTROS de benodigde professionaliseringsstappen heeft gemaakt die een logisch vervolg zijn op fusiejaar 2014. Deze zijn tot uiting gekomen in de realisatie van een nieuw functiehuis en de daarbinnen geprofessionaliseerde beoordelingscyclus. Daarnaast is een nulmeting op het punt van beleving gedaan. Op basis daarvan zijn voor de komende tijd de thema’s geselecteerd die ofwel vastgehouden worden omdat deze succesvol zijn, ofwel extra aandacht behoeven.

Het samengaan van de medewerkers van de omroepverenigingen AVRO en TROS is een uiterst succesvol proces te noemen. Het functiehuis heeft daarbij in 2015 enorm geholpen. Waar in 2014 de diverse medewerkers van beide omroepen elk nog hun eigen functienamen en beoordelingsprocessen hadden, heeft het functiehuis voor uniformiteit gezorgd. Dit is de fundering waarop de komende jaren verder kan worden gebouwd. In korte tijd is, zo is uit de nulmeting gebleken, een enorme betrokkenheid gecreëerd onder het personeel met betrekking tot de baan en functie-inhoud. De relatie van het personeel met de organisatie is goed te noemen. Afgezet tegen een benchmark van andere Nederlandse organisaties doet AVROTROS het op dit vlak enorm goed.

Kwaliteit medewerkers bepalend voor kwaliteit programma’s

Al tijdens de fusie heeft de directie de ambitie uitgesproken dat AVROTROS de beste werkgever in de media wil zijn. In 2015 zijn diverse pilots gedraaid om de werktevredenheid verder te optimaliseren. Daarnaast draaiden diverse programma’s, ook in samenwerking met andere publieke omroepen, om nieuwe talenten te begeleiden en op te leiden. Een van de pilots die met succes is geïmplementeerd en in 2016 verder uitgerold gaat worden, is een talentanalyse-tool, die medewerkers helpt om hun ontwikkeling in kaart te brengen. Dit met gebruikmaking van de ijkpunten ‘mentaal’, ‘fysiek’, ‘werkplezier’ en ‘zingeving’. Op basis hiervan kunnen heel doelgerichte gesprekken plaatsvinden en krijgt het personeel de mogelijkheid zichzelf optimaal te ontplooien binnen de organisatie. De betrokkenheid die het vitaliteitsbeleid creëert vertaalt zich in een hogere kwaliteit van werk, productie en uiteindelijk ook in de AVROTROS-programma’s.

Medewerkers stimuleren het beste uit zichzelf te halen

Download pdf