Innovatie

Innovatie is een belangrijk thema voor AVROTROS. AVROTROS heeft de ambitie om een verbindende rol te spelen tussen mens en techniek. Dat doen wij op drie manieren. Wij willen de verhalen vertellen van innovaties die in de maak zijn in de programma’s die we maken. Daarnaast spelen we ook een verbindende rol tussen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, overheid en jonge creatieven. Als derde besteden we ook in onze eigen bedrijfsvoering aandacht aan innovatie en zoeken we continu naar verbeteringen.

Programmering

Vertellen over innovatie doen we vooral in EenVandaag en in onze radioprogramma’s op Radio 1. Waar mogelijk integreren we het thema innovatie in onze reguliere verslaglegging. Zo deden we dat in 2015 rondom Sail Amsterdam over de innovaties in de scheepvaartsector. Maar ook deden onze programmamakers verslag van het techniekfestival Nederland Innoveert in Rotterdam.

Snelle ontwikkeling media vraagt om innovatieve cultuur

Verbinden

AVROTROS wil een verbindende rol in de samenleving spelen als het gaat om innovaties. Een belangrijke rol hierin speelt onze locatie in Amsterdam. VondelCS richt zich op media, cultuur en opinie met speciale aandacht voor innovatie en talentontwikkeling. Zo vond in mei 2015 de eerste editie van MediaBites plaats, een dag waarop technologie en innovatie binnen de media centraal stonden. Studenten, start-ups en gevestigde namen lieten zien hoe technologie de media vooruithelpt.

Eind oktober vond Dutch VR Days plaats, een vierdaags festival over virtual reality met een internationale conferentie, een workshopdag, een dag met demonstraties en een dag waarop een experiment met VR en drama werd uitgevoerd. In vervolg hierop werkt AVROTROS aan de realisering van drie korte films.

In samenwerking met het MediaLAB van de Hogeschool van Amsterdam en WeMakeVR realiseert VondelCS een VR-experience gebaseerd op een scène uit de nieuwe AVROTROS-dramaserie Project Orpheus (vanaf maart 2016 op NPO 3).

Innovatieve ideeën moeten alle ruimte krijgen

Bedrijfsvoering

Binnen onze eigen bedrijfsvoering merken we vooral dat het technische landschap voor de productie van programma’s voor televisie snel verandert. Belangrijke uitgangspunten voor de toepassing van innovatieve oplossingen daarbij zijn kwaliteit, stabiliteit en continuïteit.

AVROTROS-programma’s bieden steeds meer content aan afkomstig van verschillende cameratypes zoals bewakingscamera’s, verborgen camera’s, drone-minicamera’s maar ook content geregistreerd met een mobiele telefoon. Al deze content moet binnen onze eigen montage-omgeving verwerkt worden. Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd om verschillende formaten te kunnen omzetten naar een monteerbaar formaat, direct vanaf de werkplek van de programmamaker. Voor de inrichting van deze nieuwe omgeving zijn bewuste innovatieve keuzes gemaakt maar wel getoetst op bewezen technologieën.

De toekomst vraagt ons innovatief mee te bewegen. Niet alleen door het aanbod van nieuwe technologieën maar ook vanuit kostenreductie. Dit geldt niet alleen voor AVROTROS, maar ook voor onze collega-omroepen. De facilitaire samenwerking uit zich in transparante communicatie, het delen van ervaringen en gezamenlijk optrekken waar mogelijk.