Bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving

De massamedia waarover een publieke omroep beschikt, zijn uitermate krachtig. Het is onze taak om hiermee het publiek van dienst te zijn en soms zelfs als breekijzer te fungeren. Dat doen we door op zeer brede schaal een spreekbuis te zijn voor het publiek en ons als AVROTROS consequent in te zetten voor veiligheid en rechtvaardigheid.

Radar is een belangrijke speler in de consumentenwereld met een groot gezag en een nog groter bereik. Door samen te werken krijgen we vaak meer voor elkaar voor consumenten en weten we dingen de ene keer op de kaart te zetten, de andere keer op te lossen. Zo is Radar met vasthoudende journalistiek heel belangrijk geweest om aandacht te vragen voor de woekerpolissen.– Bart Combée, directeur Consumentenbond

Opsporing Verzocht is al sinds 1982 een boegbeeld van deze manier van programma’s maken. Het programma op zich is niet het doel, het is een middel om Nederland veiliger te maken en politiezaken opgelost te krijgen. Dit is onmogelijk zonder de nauwe betrokkenheid van de kijkers. De wisselwerking tussen programma en publiek zorgt ervoor dat jaarlijks zo’n 45% van de behandelde zaken wordt opgelost. Een programma als Opgelicht?! werkt tevens op deze manier. Op volledig ander niveau, maar wel vanuit hetzelfde principe, hebben we met Radar een multimediaal platform gecreëerd voor de Nederlandse consument. Dit zowel via het wekelijkse programma op NPO 1 als middels het eigen magazine Radar+, een tweewekelijkse rubriek in TrosKompas en het actieve online Radar-forum, waar consumentenzaken door de onderlinge gebruikers en in samenwerking met de redactie worden opgepakt. Radar-documentaires als De Prijs van de Euro geven inzicht in moeilijke zaken die wel de hele maatschappij beïnvloeden. Zulke documentaires worden altijd gemaakt met gewone Nederlanders als uitgangspunt. Voor hen maken we programma’s en zij verdienen een eerlijke kijk op de wereld.