Verslag Raad van Toezicht

In 2015 lag de focus van de Raad van Toezicht op de afronding van het fusieproces dat in 2014 in gang is gezet. Daarnaast waren de politieke ontwikkelingen die de publieke omroep en dus ook AVROTROS raken dikwijls onderwerp van overleg.

Onafhankelijk toezicht belangrijk voor kwaliteit organisatie

Als toezichthoudend orgaan van de Vereniging keurt de Raad van Toezicht onafhankelijk het door de Statutaire Directie bepaalde beleidsplan, begroting en jaarrekening goed. Ook wordt toezicht gehouden op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene gang van zaken in de Vereniging en het Omroepbedrijf dat deel uitmaakt van de Vereniging.

Download pdf