Governance

Doelstelling en kernactiviteiten
AVROTROS is een omroepvereniging met als doel op landelijk niveau media-aanbod te verzorgen ter uitvoering van de publieke media-opdracht als bedoeld in de Mediawet 2008 en het verrichten van alle activiteiten die daarvoor nodig zijn, alsmede het verrichten van nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten. Dit doen wij door een gevarieerd media-aanbod te verzorgen voor een zo groot mogelijk publiek, waarbij niemand wordt uitgesloten.

Het media-aanbod van AVROTROS voldoet aan de eisen van art. 2.1-2 van de Mediawet 2008: onafhankelijk, toegankelijk, hoogstaande kwaliteit en variatie. Die komen tot uitdrukking in inhoud, stijl en vorm van het media-aanbod.

Bestuursstructuur
De governance van AVROTROS is gebaseerd op de uitgangspunten van het verenigingsrecht (Burgerlijk Wetboek 2 Titel 2 inzake verenigingen) en de Richtlijn Goed Bestuur en Integriteit van de publieke omroep (hoofdstuk 1).

Belang alle stakeholders meegewogen

AVROTROS is een vereniging en heeft drie organen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de governance: Directie, Raad van Toezicht en Verenigingsraad. De Statutaire Directie is belast met het besturen van de Vereniging, waaronder het dagelijkse leidinggeven aan het Omroepbedrijf dat onderdeel uitmaakt van de Vereniging, binnen de kaders zoals die in Hoofdstuk 4 van de Statuten zijn vastgesteld.

Cultuur is bepalend voor goede werking

Samenstelling organen
De Statutaire Directie bestaat uit:

  • Eric van Stade, Algemeen Directeur, tevens Voorzitter van de Statutaire Directie
  • Remco van Leen, Directeur Media
  • Niels van ’t Hooft, Zakelijk Directeur

De Raad van Toezicht (RvT) van AVROTROS bestaat uit zes leden:

  • Ed Nijpels, voorzitter
  • Mirjam Nouwen, vicevoorzitter
  • Derk Haank, lid
  • Peter van Gorsel, lid
  • Eric Mijnsberge, lid
  • Boele Staal, lid