Verslag Verenigingsraad

De Verenigingsraad (VR) is het orgaan van de fusie-omroep AVROTROS dat de leden vertegenwoordigt. Tijdens de drie bijeenkomsten van de VR in 2015 is veel gesproken over de kabinetsplannen voor de publieke omroepen en de positie van de omroepverenigingen. De VR heeft een Ad hoc Lobbycommissie opgericht. In overleg met de directie heeft deze niet alleen contact gehad met politieke partijen en het ministerie van OCW, maar is tevens om de tafel gegaan met ledenvertegenwoordigers van andere publieke omroepen, resulterend in een gezamenlijk optreden tijdens een hoorzitting met Tweede Kamerleden. Dit is in de omroepgeschiedenis nog niet eerder voorgekomen.

De VR heeft zich in 2015 ook ingezet voor het verder versterken van de omroepvereniging. De leden van de VR zijn gekozen door de leden van AVROTROS en zijn zodoende ook een afspiegeling van de achterban. Met 53 leden is er zoveel kennis op diverse vlakken en zijn er zoveel lagen van de maatschappij aanwezig, dat AVROTROS hiermee waar nodig extra ondersteund wordt. Met het oog hierop heeft de VR een keur aan omroepgerelateerde activiteiten ontplooid om de verbinding met de omroep, het omroeppand en de programmamakers nauw te houden. Waar mogelijk zijn ook leden van de Raad van Toezicht bij deze activiteiten betrokken.

Omroep belangrijk voor democratische, sociale en culturele behoeften van de samenleving

Download pdf