Disclaimer

Fotografie/video: Mark van Aller, AVROTROS, Willem Bos, e.a., Entertainment One Benelux, Jan Willem van Hofwegen, Marcel van Hoorn, iStock, Nico Koster, Nico Kroon, Lisa Kunst, Joris Lugtigheid, Michel Schnater, SOS Kinderdorpen, Marga Tupang, Stephan Vanfleteren, Hans-Peter van Velthoven, Marco Verhage, Dinand van der Wal

1. DISCLAIMER

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat. Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden – zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. AVROTROS sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik, de beschikbaarheid van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.

2. AUTEURSRECHT
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze internetsite, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij AVROTROS of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van deze internetsite slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van AVROTROS is verkregen. Deze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina’s van deze internetsite op internet is in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van het logo van AVROTROS ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.