Compliance

Naleving van de wet- en regelgeving (inclusief zelfregulering van de sector) behoort tot de primaire taken van AVROTROS. Richtlijnen en regelingen Goed Bestuur en Integriteit van de publieke omroep worden volledig nageleefd. Er is verder een focus op compliance bij de Mediawet, Aanbestedingswet, Wet normering topinkomens, CIPO en richtlijnen vanuit het Commissariaat voor de Media.

Door de externe toezichthouder, het Commissariaat voor de Media, zijn in 2015 geen boetes opgelegd voor overtreding van de Mediawet.

Rechtmatig handelen is kern van publieke instelling

AVROTROS heeft in 2015 het compliance-beleid geformaliseerd. Begin 2016 is vervolgens een compliance-officer benoemd. Een onafhankelijke, objectieve en deskundige compliance- officer, die toeziet op integer handelen, is voor AVROTROS een belangrijke bijdrage aan een aantoonbaar integere bedrijfsvoering. De compliance-officer draagt bij aan het vergroten van het compliance-bewustzijn van de directie, medewerkers en andere organen binnen AVROTROS. Dit gebeurt o.a. via voorlichting, delen van kennis, aanspreken op integer handelen en het monitoren van de naleving van integriteitsgerelateerde wet- en regelgeving en het integriteitsbeleid van AVROTROS.

Het compliance-proces kent twee belangrijke fundamenten: een systeemgerichte aanpak en een mensgerichte aanpak. De combinatie tussen de twee fundamenten ondersteunt de leiding van AVROTROS bij het behalen van haar compliance-doelstellingen en het creëren van een compliance-bewuste cultuur. Het proces van compliance wordt integraal meegenomen in de weging van de strategische en operationele risico’s. Het is hiermee een samenhangend geheel, vanuit integraal risico- en compliance-management.